Rondom het spoor

Rondom het spoor zegt het al. Hier plaatsen we tal van gebouwen en andere zaken die in de nabijheid van het spoor staan en niet direct toe te schrijven zijn aan bepaalde beschreven straten. Gedurende de bouw van de Bergen op Zoom Modulebaan zal hier dus telkens aanvulling op komen.

De Fietsenstalling die op de modulebaan staat is een copy van het gebouw dat er in de nagebouwde periode stond. Deze fietsenstalling stond direct naast het station en was een bakstenen gebouw met een plat dak. Dit gebouw is inmiddels gesloopt en vervangen door een moderner gebouw.

De kolenopslag en overslag was voorbij het Van Gend & Loos depot langs het spoor gesitueerd. Het was een royaal terrein met deels een overkapping waar bulkgoederen onder opgeslagen konden worden. Via een verplaatsbare lopende band konden de wagons worden gelost en het losse materiaal onder de overkappingen worden gestort.

Het Seinhuis stond direct naast de overweg. Het Seinhuis I gebouwd in 1946 stond aan de Wouwsestraatweg en is in gebruik geweest tot 1991. Het seinhuis, dat daarvoor in gebruik was, is tijdens het oorlogsgeweld in 1944 vernield. Dit gebouw was het eerste gebouw wat Modelspoorclub Bergen op Zoom heeft nagebouwd in schaal H0 (1:87).

In 1862 verrees ten noordwesten van het station een houten woning met kantoor voor de ingenieur belast met de aanleg van de Zeeuwse lijn. Later kwamen voor de baanvakken Roosendaal – Bergen op Zoom en Bergen op Zoom – Goes nog een aantal ingenieurs in het gebouw werken. In 1868 is, nadat dit gezelschap naar Vlissingen verhuisde, de woning beschikbaar gekomen voor de Bergse opzichter van de Dienst voor Weg en Werken. Helaas is in 1988 dit laatste historische gebouw, wat tot de spoorwegen behoorde, gesloopt. Ook op de Bergse baan van Modelspoorclub Bergen op Zoom is deze woning nu te bewonderen.